Χτίζουμε

το Μέλλον

των Παιδιών μας

ΦΡΟΝΤΙΔΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

ΕΥΗΜΕΡΙΑ

ΦΡΟΝΤΙΔΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

ΕΥΗΜΕΡΙΑ

Πειραιάς,
Αττική

Κλεισόβης 18
185 38

Τηλέφωνο επικοινωνίας
(+30) 210 45 15 387