Όταν το παρελθόν

συναντά το μέλλον

στην παιδική προστασία

Πειραιάς,
Αττική

Κλεισόβης 18
185 38

Τηλέφωνο επικοινωνίας
(+30) 210 45 15 387