Ο ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Κερατσινίου στηρίζει το Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα

Ο ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Κερατσινίου στηρίζει το Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα

Ευχαριστούμε  το κατάστημα ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Κερατσινίου για  την πρωτοβουλία συγκέντρωσης ειδών με την συνδρομή των εργαζομένων και πελατών του υπέρ των σκοπών του Χατζηκυριακείου Ιδρύματος.

Η προσπάθεια και η επίτευξη αυτής της δράσης, αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για το Ίδρυμα μας, γιατί ενισχύεται η πολυετής προσπάθεια μας για την παροχή ισότιμων ευκαιριών στα κορίτσια μας.

Με την προσφορά σας επιβεβαιώνεται ότι η κοινωνία στέκεται σημαντικός αρωγός στο έργο μας.