Το Ίδρυμα Αντώνιος & Ιωάννης Αγγελικούσης στηρίζει το Χατηκυριάκειο

Το Ίδρυμα Αντώνιος & Ιωάννης Αγγελικούσης στηρίζει το Χατηκυριάκειο

Το ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΟΥΣΗΣ στις κρίσιμες ώρες που βιώνουμε όλοι, στέκεται με υπευθυνότητα και αλληλεγγύη απέναντι στην ευάλωτες ομάδες συνεισφέροντας στην συλλογική προσπάθεια ενάντια στην πανδημία.

Η συμβολή του Ιδρύματος Αντώνιος και Ιωάννης Αγγελικούσης με την δωρεάν διάθεση Laptop για την κάλυψη αναγκών τηλεκπαίδευσης των μαθητριών του Χατζηκυριακείου Ιδρύματος Παιδικής Προστασίας, αποδεικνύεται καθοριστικής σημασίας καθώς δημιουργεί ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στην  εκπαίδευση και συνάμα στηρίζει το κοινωνικό μας έργο που είναι η ποιοτική βελτίωση των  συνθηκών στις οποίες τα παιδιά ανατρέφονται και μορφώνονται. Επενδύοντας σε κάθε μορφή  εκπαίδευσης, αναμένουμε να οδηγηθούν οι μαθήτριές μας σε αυξημένες μελλοντικές ευκαιρίες απασχόλησης και σε πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και συνεπώς σε υψηλότερο βιοτικό επίπεδο. Έτσι διευκολύνεται η ένταξή τους στην κοινωνία και προστατεύονται και από άλλες μορφές διακρίσεων και κοινωνικού αποκλεισμού