Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού αξιοποίησης ακινήτων Αγίας Ειρήνης 2016

Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού αξιοποίησης ακινήτων Αγίας Ειρήνης 2016

ΔΥΟ (2) ΟΜΟΡΑ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ:

  • Α. ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΑΙΔΟΣ αρ. 11
  • Β. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΙΟΛΟΥ ΑΡ. 34 ΚΑΙ ΑΘΗΝΑΙΔΟΣ ΑΡ. 12

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΣΥΝΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ

Το ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, που εδρεύει στον Πειραιά, οδός Κλεισόβης αρ. 18, δέχεται προσφορές για την αποκατάσταση και αξιοποίηση με αντάλλαγμα την παραχώρηση της διαχείρισης και εκμετάλλευσης του ενιαίου κτιρίου που θα προκύψει από την συνένωση των ανωτέρω διατηρητέων κτιρίων.

Περιγραφή

Η κάλυψη και στα δύο οικόπεδα Α και Β είναι 100%.

Το κτίριο Α είναι κτισμένο επί οικοπέδου 148,06 μ2 και έχει την ακόλουθη διαμόρφωση :

  • Υπόγειο 148,06 μ2
  • Ισόγειο 148,06 μ2
  • Ημιόροφος 148,06 μ2
  • Α΄όροφος 138,24 μ2
  • Β΄όροφος 138,24 μ2
  • Δώμα 28,11 μ2

Με το Φ.Ε.Κ. 349Δ/85, τα ανωτέρω κτίρια χαρακτηρίσθηκαν διατηρητέα. Με το Φ.Ε.Κ. 703Δ/97, καθορίσθηκαν ειδικοί όροι και περιορισμοί δόμησης. Εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 1064/1998 ενιαία Άδεια Οικοδομής, η οποία αναθεωρήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1237/2004 απόφαση της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Αθηναίων και ίσχυε έως 22.7.2006.

Έχει επίσης εκδοθεί η υπ’ αριθμ.ΥΠΠΟΤ/ΔΑΝΣΜ/111685/2292 εγκριτική απόφαση του ΥΠ.ΠΟ. για τις επεμβάσεις επί των κτιρίων, σύμφωνα με την οποία προβλέπεται η εσωτερική συνένωση των ως άνω περιγραφομένων κτιρίων.

Η προσφορά των ενδιαφερομένων θα περιλαμβάνει Οικονομική Προσφορά και Τεχνική Προσφορά.

Οι προσφορές μαζί με τα προβλεπόμενα στην Διακήρυξη του Διαγωνισμού δικαιολογητικά και συνοδευτικά έγγραφα, θα πρέπει να υποβληθούν στα γραφεία του Ιδρύματος μέχρι την 12η μεσημβρινή της 9ης Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη.

Η Διακήρυξη και τα συνοδά στοιχεία του Διαγωνισμού διατίθενται στους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι μπορούν να τα προμηθευτούν στην έδρα του Ιδρύματος στον Πειραιά, στην οδό Κλεισόβης 18, εργάσιμες ημέρες και ώρες, αντί τιμήματος 20€.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία του Ιδρύματος και στα τηλέφωνα 210 4515387 και 210 4513759 (αρμόδιοι κ.κ. Μιχάλης Άρχοντας, Κωνσταντίνα Σαμπάνη και Γιάννης Μαστροδήμος).