Δελτίο Τύπου

Δελτίο Τύπου

Την Τρίτη 19/12/2019 πραγματοποιήθηκε με την συνδιοργάνωση του ΔΙΣΥΝ ( Δίκτυο Συνεργασίας για την Υποστήριξη Νέων ) και του 1ου ΚΕΠΕΣ (Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Αττικής)  Ημερίδα με τίτλο ” Έφηβος και οικογένεια: Σύγχρονες προσεγγίσεις και δυνατότητες θεσμικής δικτύωσης” στην αίθουσα ΤΡΙΤΣΗ, στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων και ώρα 9.00 πμ.-16.00 μ.μ. 

Στο ΔΙ.Σ.Υ.Ν.  συμμετέχουν Οργανισμοί/Φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα καθώς και Μ.Κ.Ο., οι οποίοι δια μέσου της συντονισμένης και συμπληρωματικής τους δράσης, παρέχουν υπηρεσίες σε παιδιά και νέους ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

Στη Ημερίδα αυτή κάθε φορέας-μέλος του ΔΙΣΥΝ αλλά και του 1ου ΚΕΠΕΣ είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει θέματα που άπτονται ειδικών πεδίων σχετικά με την εφηβεία και την οικογένεια.

Ως εκ τούτου, η Κοινωνική Υπηρεσία του Χατζηκυριάκειου Ιδρύματος, ως ενεργό μέλος του ΔΙΣΥΝ, έλαβε μέρος στην Ημερίδα παρουσιάζοντας το θέμα: «Ίδρυμα και οικογένεια με έφηβο κορίτσι: ένα τρίγωνο πρόκληση για το Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα». Την ομιλία ανέλαβαν οι Κοινωνικοί Λειτουργοί  κα Λέτα Δρίβα και κα Ειρήνη Κλήμη»

Την ομιλία ανέλαβαν οι Κοινωνικοί Λειτουργοί  κα Λέτα Δρίβα και κα Ειρήνη Κλήμη