Δελτίο Τύπου

Δελτίο Τύπου

Όπως είναι γνωστό, με αφορμή τις επικείμενες εργασίες αποκαταστάσεως του Κεντρικού Κτηρίου Λειτουργίας του Ιδρύματος που αποτελεί Μνημείο και σημείο αναφοράς για την πόλη μας, ανέκυψε το θέμα αναστολής της λειτουργίας του 56ου Δημοτικού Σχολείου (Χατζηκυριακείου Ιδρύματος) στην συγκεκριμένη θέση για λόγους ασφαλείας, επειδή το διδακτήριο ευρίσκεται εγγύτατα στο εργοτάξιο. Εκ του λόγου αυτού το Ίδρυμά μας έγινε δέκτης παραπόνων των γονέων μαθητών του Σχολείου και στόχος ανακριβών δημοσιευμάτων.

Κατανοούμε την στάση των γονέων για το πρόβλημα που δημιουργήθηκε και αφορά εξ ίσου και στις σαράντα (40) μαθήτριες του Ιδρύματος που φοιτούν στο ίδιο Σχολείο.

Διαβεβαιώνουμε τους γονείς ότι το Ίδρυμά μας, ως κοινωφελής κοινωνικός φορέας που εκτείνει την προσφορά του και στην τοπική κοινωνία, δεν στέκεται αμέτοχο στα προβλήματά της. Παράλληλα, δεν μπορεί να παραγνωρίσει ούτε τους κανόνες ασφαλούς λειτουργίας του Σχολείου, ούτε τις αποφάσεις της Πολιτείας.

Στα πλαίσια όμως του εφικτού και της νομιμότητας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την βούληση και δεσμεύεται να διερευνήσει από κοινού και να συνδράμει τους αρμόδιους φορείς στην εξεύρεση της καλλίτερης δυνατής λύσεως για την επαναλειτουργία του Σχολείου μετά το πέρας των εργασιών.

Πειραιάς 24-11-2014
Το Διοικητικό Συμβούλιο