Δελτίο Τύπου

Δελτίο Τύπου

Το Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας μετρά πάνω από 110 έτη αδιάλειπτης λειτουργίας και προσφοράς πανελλήνιας εμβέλειας στον τομέα της παιδικής μέριμνας και προστασίας, παρέχοντας στέγαση, ενδιαίτηση, περίθαλψη, εκπαίδευση, φροντίδα και υποστήριξη σε άπορα κορίτσια ηλικίας από 6 ετών.

Το Κεντρικό Κτίριο Λειτουργίας του Χατζηκυριακείου Ιδρύματος Παιδικής Προστασίας, το οποίο έχει χαρακτηρισθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού ως «Έργο Τέχνης και Ιστορικό Διατηρητέο Μνημείο», απετέλεσε καθ’ όλα τα έτη λειτουργίας του το «σπίτι» εκατοντάδων κοριτσιών που φιλοξενήθηκαν σε αυτό, αλλά και χώρο προστασίας και περίθαλψης για τους εκατοντάδες τραυματίες του Α’ και Β’ Παγκοσμίου Πολέμου (1913, 1940) και των προσφύγων κατά τη Μικρασιατική Καταστροφή (1922), οπότε λειτούργησε ως νοσοκομείο τραυματιών πολέμου και κέντρο περίθαλψης προσφύγων.

Κατά τον σεισμό του 1999 το Κτίριο υπέστη σοβαρές ζημιές και κρίθηκε ακατάλληλο για την διαβίωση των παιδιών. Με την εκκένωση του Κτιρίου, το Οικοτροφείο, το Δημοτικό Σχολείο και οι Διοικητικές Υπηρεσίες του Ιδρύματος μετεγκαταστάθηκαν σε καταυλισμό λυόμενων οικίσκων στον περιβάλλοντα χώρο. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος κατέβαλε έκτοτε και επί μακρόν επίμονες προσπάθειες για την αποκατάσταση και τον εκσυγχρονισμό του Κτιρίου, ώστε να αποκατασταθεί η λειτουργία του και ο κοινωνικός του ρόλος.

Με την αρωγή της Πολιτείας, το σημαντικό αυτό έργο εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΣΠΑ Αττική 2007-2013».

Φορέας Υλοποίησης του έργου και Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή είναι η Περιφέρεια Αττικής, η οποία έχει την επίβλεψη της εκτελέσεως του έργου και την οικονομική διαχείριση των σχετικών κονδυλίων.

Ήδη σήμερα, μετά την υπογραφή της συμβάσεως αναθέσεως μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Αναδόχου, έχουν ξεκινήσει οι προπαρασκευαστικές ενέργειες για την δρομολόγηση των εργασιών αποκαταστάσεως.

Σκοπός του έργου είναι ο εκσυγχρονισμός και η αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών του Ιδρύματος προς τα παιδιά που περιθάλπει.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος προσδοκά ότι η ολοκλήρωση του έργου θα ενισχύσει τον κοινωνικό ρόλο του Ιδρύματος ως Πρότυπης Μονάδας Παιδικής Μέριμνας και Προστασίας.