ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ CANON

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ CANON

H Canon Ελλάδας πιστεύει στη βασική αρχή της κοινωνικής προσφοράς και αλληλεγγύης, έχοντας πραγματοποιήσει κατά το παρελθόν πολυάριθμες ενέργειες στήριξης φιλανθρωπικών σωματείων και οργανισμών με έντονη ανθρωπιστική δράση, θεωρώντας ότι είναι ευθύνη για κάθε οικονομικά δραστήρια οντότητα να συμμετέχει στο έργο της βελτίωσης του επιπέδου διαβίωσης ιδίως των ευπαθών κοινωνικών ομάδων

Στο πλαίσιο αυτής της διαρκούς δράσης, προσφέραμε στο Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας έναν έγχρωμο πολυλειτουργικό εκτυπωτή Canon iSensys, με στόχο την κάλυψη μέρους των οργανωτικών του αναγκών

Ευελπιστούμε ότι στο μέλλον θα μας δοθεί η ευκαιρία να στηρίξουμε ξανά το Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα, στο πολύτιμο έργο του, με το οποίο προσφέρει ένα απαραίτητο καταφύγιο σε αναρίθμητα παιδιά που στερούνται την αγάπη και στοργή μιας οικογένειας.