Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού αξιοποίησης ακινήτου Μακράς Στοάς 17

Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού αξιοποίησης ακινήτου Μακράς Στοάς 17

Το ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, που εδρεύει στον Πειραιά, οδός Κλεισόβης αρ. 18, δέχεται προσφορές για την αξιοποίηση με αντάλλαγμα την παραχώρηση της διαχείρισης και εκμετάλλευσης ενός κτιρίου, επί της οδού Μακράς Στοάς 17. Το κτίριο έχει ανεγερθεί σε οικόπεδο επιφανείας 216,79 μ2 και αποτελείται από:

 Β’ Υπόγειο   216,79 τμ
Α΄ Υπόγειο   216,79τμ
Ισόγειο   141,65τμ
Ημιώροφος   141,65τμ
1ος έως 7ος   147,15τμ
8ος   113,90τμ

 

Η συνολική δόμηση ανέρχεται σε ανωδομή επιφανείας 1.427,25μ2 και υπόγεια επιφανείας  433,58μ2.

Η προσφορά των ενδιαφερομένων θα περιλαμβάνει Οικονομική Προσφορά και Τεχνική Προσφορά.

Οι προσφορές μαζί με τα προβλεπόμενα στην Διακήρυξη του Διαγωνισμού δικαιολογητικά και συνοδευτικά έγγραφα, θα πρέπει να υποβληθούν στα γραφεία του Ιδρύματος μέχρι την 12η μεσημβρινή της 22ας Ιανουαρίου 2020, ημέρα Τετάρτη.

Η Διακήρυξη και τα συνοδά στοιχεία του Διαγωνισμού διατίθενται στους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι μπορούν να τα προμηθευτούν στην έδρα του Ιδρύματος στον Πειραιά, στην οδό Κλεισόβης 18, εργάσιμες ημέρες και ώρες, αντί τιμήματος 20€.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία του Ιδρύματος και στα τηλέφωνα 210 4515387 και 210 4513759 (αρμόδιοι κ.κ. Μιχάλης Άρχοντας, Κωνσταντίνα Σαμπάνη και Γιάννης Μαστροδήμος).