Δωρεά από την Μars Hellas A.E

Δωρεά από την Μars Hellas A.E

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα την εταιρεία Μars Hellas A.E. για την συμπαράσταση της με τη δωρεάν παροχή τροφής για τις ημιδεσποζόμενες γάτες που φιλοξενούνται στον περιβάλλοντα χώρο του Χατηκυριακείου Ιδρύματος.