Δωρεά από την Gembird

Δωρεά από την Gembird

Η εταιρεία Gembird προσφέρει περιφερειακό εξοπλισμό με σκοπό την ισότιμη πρόσβαση στη εκπαιδευτική διαδικασία από τις μαθήτριες του Χατζηκυριακείου ΙΔρύματος.

Ευχαριστούμε θερμά για  αυτή την ευγενική χορηγία που διευκολύνει το διδακτικό και παιδαγωγικό μας έργο με τη χρήση νέων μέσων τεχνολογίας.