Δωρεά Ρόταρακτ

Δωρεά Ρόταρακτ

Η 2470 Ροταράκτ Περιφέρεια με αφορμή την δράση για την Καταπολέμηση του Αναλφαβητισμού που είναι αφιερωμένη στο μήνα Σεπτέμβριο προσφέρει στο Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας βιβλία και παιχνίδια. Με την κίνηση αυτή συμβάλει θετικά στην κάλυψη αναγκών ψυχαγωγικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα.

Σας ευχαριστούμε και σας ευχόμαστε καλή συνέχεια στην επιτυχημένη δραστηριότητα του Rotary Club.