Δωρεά σε γραφική ύλη

Δωρεά σε γραφική ύλη

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στις εταιρείες  TYPO TRUST – ΑΝΤΩΝΙΟΥ Α.Ε. & ΧΑΡΤΟΣΥΝ ΑΕΒΕ που με την ευγενική τους προσφορά συνέβαλαν στην κάλυψη αναγκών γραφικής ύλης  έτσι ώστε η Νέα Σχολική Χρονιά στο Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας να ξεκινήσει δημιουργικά και με τις καλύτερες προϋποθέσεις.

TYPOTRUST-xatzikiriakio
hartosyn-xatzikiriakio