Δωρεά χρηματικού ποσού από την SUPER MARKET ΚΡΗΤΙΚΟΣ

Δωρεά χρηματικού ποσού από την SUPER MARKET ΚΡΗΤΙΚΟΣ

Στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και με κινητήριο δύναμη το αίσθημα της προσφοράς προς την κοινωνία και τους ανθρώπους, η εταιρεία SUPER MARKET ΚΡΗΤΙΚΟΣ προχώρησε στη δωρεά χρηματικού ποσού για την κάλυψη αναγκών του Χατζηκυριακείου Ιδρύματος.

Την ευχαριστούμε θερμά που βρίσκεται δίπλα σε φορείς και ιδρύματα που στηρίζουν ευπαθείς κοινωνικές ομάδες όπως το Ίδρυμά μας.