Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

   
  Το όνομά σας (απαραίτητο):
   
  Η ηλικία σας (απαραίτητο):
   
   
   
  Το φύλο σας (απαραίτητο):
   
  Το κινητό σας (απαραίτητο):
   
   
   
  Το email σας (απαραίτητο):
   
  Θέμα:
   
   
   
  Γίνομαι εθελοντής γιατί:
   
   
   
   

  Το Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του Ν. 2472/97 (με την με αρ. 990/19-7-2000 Απόφαση του Προέδρου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα) γνωστοποιεί στους δωρητές και εθελοντές του ότι τηρεί, χωρίς τη σύμπραξη τρίτων, Αρχείο Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα με βάση τις κείμενες διατάξεις.