Εκπαιδευτικά σεμινάρια της ΕΣΕΕ στα παιδιά του Χατζηκυριάκειου Ιδρύματος

Εκπαιδευτικά σεμινάρια της ΕΣΕΕ στα παιδιά του Χατζηκυριάκειου Ιδρύματος

Η ΕΣΕΕ επιδεικνύοντας υψηλό αίσθημα ευθύνης και κοινωνικής προσφοράς και αναλογιζόμενη ότι ο κοινωνικός της ρόλος είναι ιδιαίτερα κρίσιμος ιδίως στην τωρινή συγκυρία, πρότεινε την έναρξη μίας συνεργασίας με το Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα, η οποία θα έχει βασικό στόχο την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Κύριο μέλημα αυτής της πρωτοβουλίας είναι η ανάπτυξη μιας πρώτης επαφής των εκπαιδευομένων με το χώρο του εμπορίου, αφού ως κλάδος της οικονομίας αποτελεί το δημοφιλέστερο μεταξύ άλλων αναφορικά με την εισροή νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, και την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης σε ζητήματα που αφορούν την κατανάλωση. Πιο συγκεκριμένα, η ΕΣΕΕ προτίθεται να οργανώσει σε χώρο του Ιδρύματος δύο εκπαιδευτικά προγράμματα με τη μέθοδο της μεικτής εκπαίδευσης (blended learning) και ένα πρόγραμμα βιωματικήςεκπαίδευσης σε μορφή σεμιναρίου.

Στο πλαίσιο αυτό, τη Δευτέρα 26 Μαρτίου 2012 και ώρα 12.00, στις εγκαταστάσεις του Χατζηκυριάκειου Ιδρύματος, θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση και η έναρξη της πρωτοβουλίας, υπό την αιγίδα του υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Την εκδήλωση θα χαιρετίσουν ο Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων κ. Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος, ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Βασίλης Μιχαλολιάκος, o Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος κ. Γιώργος Κασιμάτης και ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Βασίλης Κορκίδης.