Επιστημονική Ημερίδα στο Χατζηκυριάκειο

Επιστημονική Ημερίδα στο Χατζηκυριάκειο

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Τετάρτη 4 Ιουλίου 2012

Ημερίδα με θέμα: «Παιδική Ηλικία και η Σημερινή Κρίση»
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

09:30  Προσέλευση
10:00  Χαιρετισμοί

ΜΕΡΟΣ  Α΄
10.30  Εναρκτήρια Ομιλία: «Παιδική Ηλικία  και η σημερινή κρίση»
Καθηγ. Δ. Δασκαλάκης, Διευθυντής Εργαστηρίου Κοινωνικών Επιστημών

11:00 Διάλειμμα- Καφές

ΜΕΡΟΣ Β΄
11:30  Παρουσίαση ερευνητικής έκθεσης με τίτλο «Η Κατάσταση των Παιδιών στην Ελλάδα 2012»
Mπουγιούκας Γιώργος, Υποψ. Διδάκτωρ Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Αθηνών
Δημογραφικά χαρακτηριστικά των παιδιών στην Ελλάδα.
Η φτώχεια στην παιδική ηλικία
Φασούλης Bασίλης, Υποψ. Διδάκτωρ Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Αθηνών
H κατάσταση των δικαιωμάτων των παιδιών στην Ελλάδα
Ειδικές ομάδες παιδιών
Αντωνοπούλου Βίκυ,  Μεταπτυχ. Φοιτήτρια  Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Αθηνών

12:30 Διάλειμμα – Καφές

ΜΕΡΟΣ Γ΄
13:00  Εργαστήριο μεταπτυχιακών Φοιτητών της Κατεύθυνσης «Κοινωνιολογία της Εργασίας:  πολιτικές
αγοράς εργασίας – μειονότητες – παιδική ηλικία»
Παρουσίαση Εργασιών Μεταπτυχιακών Φοιτητών
Μαργαρώνη Μιαλένα «Η εφαρμογή της Διεθνούς Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού στην Ελλάδα»
Παναγιωτίδου Γεωργία «Η Επίδραση των ΜΜΕ στην Παιδική Ηλικία»
Βασιλοπούλου Θεοδώρα «Μονογονεϊκές Οικογένειες και Κοινωνικός Αποκλεισμός»
Βουδούρη Νίκη  «Μεγαλώνοντας με την Εξάρτηση: μια άλλη μορφή κακοποίησης»
Παπανικολάου Νέλλη «Παιδική κακοποίηση – Παραμέληση και ο  Ρόλος του Σχολείου»
Παπαθανασίου Εύη  «Μαθητική Διαρροή και Κοινωνικός  Αποκλεισμός»

13:30 Συζήτηση

Συντονισμός:
Λ. Νικολάου-Σμοκοβίτη, Ομ. Καθηγήτρια Κοινωνιολογίας,   Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ειδική Σύμβουλος Δ.Σ.
Χατζηκυριακείου Ιδρύματος Παιδικής Προστασίας.
Ε. Νικάνδρου, Επικ. Καθηγήτρια Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, μέλος  Ακαδημαϊκής Επιτροπής Χατζηκυριακείου Ιδρύματος.