Ευχαριστήριο Μήνυμα

Ευχαριστήριο Μήνυμα

Ευχαριστήριο Μήνυμα

Το Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα ευχαριστεί:

α) τον κ. Βασίλη Γιαννίκο, διοργανωτή της έκθεσης Τροφίμων και Ποτών Foodex για την πρόσκληση και την ΕΡΤ για την επικοινωνιακή αρωγή

β) τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις και επισκέπτες της έκθεσης για την εξαιρετική διενέργεια συλλογής τροφίμων με σκοπό την διάθεσή τους για την κάλυψη αναγκών των κοριτσιών μας.

Η συνεισφορά και η βοήθεια όλων είναι πολύτιμη γιατί φανερώνει την κοινωνική ευαισθησία που αποτελεί κινητήριο δύναμη για την υλοποίηση των στόχων μας.