Ευχαριστίες

Ευχαριστίες

Ευχαριστίες

`

ALPHA BANK

Ευχαριστούμε την Alpha Bank που για 3η συνεχή χρονιά στηρίζει τα ψυχαγωγικά και εκπαιδευτικά προγράμματα του Χατζηκυριακείου Ιδρύματος.

ΧΟΡΗΓΟΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

Ευχαριστούμε τους φίλους του Ιδρύματος, ιδιώτες και εταιρείες, που στην αρχή της Νέας Σχολικής Χρονιάς συνέβαλλαν στην κάλυψη αναγκών σε Σχολικά Είδη και Γραφική Ύλη για τις μαθήτριες του Χατζηκυριακείου Ιδρύματος.

  • ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ – ΑΝΕΛ
  • ΑΝΤΩΝΙΟΥ Α.Ε.
  • ΔΙΑΚΑΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ
  • Θ. Κ.  ΣΚΑΓΙΑΣ ΑΒΕΕ
  • ΑDVANTAGE
  • GIM S.A.
  • MAPED HELLAS
  • MAX STORES
  • ΤΕΤΤRIS’S