Η ΙΟΝ μοιράζει χαμόγελα στα παιδιά του Χατζηκυριακείου Ιδρύματος

Η ΙΟΝ μοιράζει χαμόγελα στα παιδιά του Χατζηκυριακείου Ιδρύματος

Αγαπητοί/ες Φίλοι, Φίλες,

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο και τα κορίτσια του Χατζηκυριακείου Ιδρύματος επιθυμούν να ευχαριστήσουν θερμά την Διοίκηση και τους εργαζόμενους  της εταιρείας ΙΟΝ Α.Ε. που συνέβαλαν στην αναμόρφωση της περίφραξης του Χατζηκυριακείου Ιδρύματος.

Το έργο του Χατζηκυριακείου Ιδρύματος στηρίζεται στις εθελοντικές προσφορές, γι’ αυτό και η συμβολή σας αποκτά ιδιαίτερη σημασία, είναι μία πρωτοβουλία που αποδεικνύει έμπρακτα το ενδιαφέρον σας για τα παιδιά μας.

Η εταιρεία ΙΟΝ Α.Ε. με αυτή την δράση πρόσφερε πολλά χαμόγελα όπως συνηθίζει να χαρίζει με τα προϊόντα της.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ !!!