Οδοντιατρική πρόληψη και θεραπεία παιδιών με την συμβολή της ΜΚΟ Αποστολή Άνθρωπος

Οδοντιατρική πρόληψη και θεραπεία παιδιών με την συμβολή της ΜΚΟ Αποστολή Άνθρωπος

Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Αποστολή ΑΝΘΡΩΠΟΣ σε συνεργασία με το Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας ξεκινάει το Πιλοτικό Πρόγραμμα Οδοντιατρικής Πρόληψης και Θεραπείας Παιδιών «Χαρί-ζουμε παιδικά χαμόγελα», διάρκειας 12 μηνών.
Το ιδιαίτερα υψηλό κόστος οδοντιατρικής φροντίδας σήμερα στη χώρα μας είναι συχνά απαγορευτικό για τις οικονομικά αδύναμες οικογένειες, με αποτέλεσμα τα παιδιά να παραμένουν χωρίς κατάλληλη οδοντιατρική φροντίδα.
Μέσω του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί εξέταση και θεραπευτική παρέμβαση για κάλυψη οδοντιατρικών αναγκών σε 84 περίπου παιδιά ηλικίας 6-18 ετών που ανήκουν στην οικογένεια του Χατζηκυριάκειου Ιδρύματος Παιδικής Προστασίας.
Στο πλαίσιο του προγράμματος και κατόπιν της θεραπευτικής αντιμετώπισης των οδοντιατρικών αναγκών των παιδιών, θα πραγματοποιηθεί και ενημέρωση για τη σωστή στοματική υγιεινή.
Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται αποκλειστικά από την εταιρεία MYTILINEOS, ενώ η παροχή οδοντιατρικής θεραπείας θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τον Όμιλο ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ.