Ο Πρόεδρος του Χατζηκυριάκειου στην Πειραϊκή Εκκλησία