Εκπαιδεύουμε τις νεότερες γενιές για μια ασφαλή και υπεύθυνη χρήση του Διαδικτύου.

Με πραγματικό ενδιαφέρον παρακολούθησαν οι μαθήτριες του Γυμνασίου και του Λυκείου το ενημερωτικό σεμινάριο για την ασφαλή χρήση του Διαδικτύου από το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας στις 23 Οκτωβρίου.

Ο κ. Κορμάς, επιστημονικός συνεργάτης του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου, ενημέρωσε για τους κινδύνους της υπερβολικής ενασχόλησης στο διαδίκτυο, τον διαδικτυακό εκφοβισμό, την έκθεση σε ακατάλληλο περιεχόμενο και γενικότερα για την χρήση του κινητού τηλεφώνου και των διαδικτυακών παιχνιδιών. Στην συνέχεια παρείχε πολύτιμες συμβουλές και πιθανούς τρόπους προστασίας από τους διαδικτυακούς κινδύνους.

Τα παιδιά μας είναι πλέον περισσότερο ενημερωμένα και προετοιμασμένα να πλοηγηθούν με ασφάλεια στον ψηφιακό κόσμο. Η πληροφορία είναι το κλειδί για μια ασφαλή ψηφιακή εμπειρία.