Διεθνές Συνέδριο Παιδαγωγικού Τμήματος

Διεθνές Συνέδριο Παιδαγωγικού Τμήματος

Το Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας συμμετέχει στο Διεθνές Συνέδριο του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα «Παιδική Ηλικία: Κοινωνιολογικές, Πολιτισμικές, Ιστορικές και Παιδαγωγικές Διαστάσεις» που θα πραγματοποιηθεί από τις 11 έως τις 14 Απριλίου 2013.
Συγκεκριμένα, την Κυριακή 14 Απριλίου 2013 το Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα συνδιοργανώνει με το Κέντρο Έρευνας Επιστήμης και Εκπαίδευσης (ΚΕΕΠΕΚ), το Παρατηρητήριο Μελέτης της Παιδικής; Ηλικίας – Εργαστήριο Κοινωνικών Επιστημών – Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΕΚΠΑ και την InternationalSociologicalAssociationRC10, Ειδικό Session με θέμα «Μέτρα Κοινωνικής Πολιτικής & Θεσμικές Διευθετήσεις για την Προστασία του Παιδιού».
Στην οργανωτική επιτροπή συμμετέχει και προεδρεύει στο Ειδικό Session η Ειδική Σύμβουλος Δ.Σ. του Χατζηκυριακείου Ιδρύματος, Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Πειραιώς Δρ Λίτσα Νικολάου-Σμοκοβίτη, ενώ ομιλήτρια, εκ μέρους του Χατζηκυριακείου, είναι η κα Αναστασία Κατσιλιέρη, Διευθύντρια Παιδικής Προστασίας.
Το Ειδικό Session που θα λάβει χώρα από τις 12.45 έως τις 14.45 στο Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Αθηνών (Μαρασλή 4, Κολωνάκι), θα τιμήσουν με την παρουσία τους ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Χατζηκυριακείου,  μέλη του Δ.Σ. και στελέχη του Ιδρύματος.
Στη συζήτηση που θα ακολουθήσει σχετικά με τα προβλήματα της παιδικής ηλικίας στη χώρα μας και διεθνώς καθώς και με τις νεώτερες εξελίξεις και τα σύγχρονα μέτρα για την αντιμετώπισή τους, θα συμμετάσχουν ενεργά εκπρόσωποι ιδρυμάτων, εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, επιστημονικά και διοικητικά στελέχη υπηρεσιών παιδικής προστασίας.