Δικτύωση

Δίκτυο συνεργασίας για την υποστήριξη νέων – ΔΙ.Σ.Υ.Ν

Το ΔΙ.Σ.Υ.Ν. είναι ένα δίκτυο υπηρεσιών πρόνοιας που συνεργάζονται με σκοπό τη συντονισμένη και συμπληρωματική δράση φορέων για την παροχή υπηρεσιών σε νέους που βρίσκονται σε κίνδυνο.

Στόχοι ανάπτυξης του δικτύου είναι:

 • Η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών για την υποστήριξη των νέων που βρίσκονται σε κίνδυνο.
 • Η άμεση πρόσβαση στις υπηρεσίες για την καλύτερη προώθηση παροχής φροντίδας
 • Ο επιστημονικός προσδιορισμός αιτημάτων και αναγκών των νέων που βρίσκονται σε κίνδυνο.
 • Η κοινή εκπαίδευση και απόκτηση τεχνογνωσίας των στελεχών των φορέων
 • Ο αποτελεσματικός σχεδιασμός για κοινή αξιοποίηση πόρων
 • Ο κοινός σχεδιασμός δράσεων για την άμεση κάλυψη των αναγκών των νέων ανάλογα με το είδος της υπηρεσίας που μπορεί να παρέχει κάθε φορέας
 • Η κοινή συμμετοχή σε προγράμματα πρόληψης, παροχής εκπαίδευσης και συμβουλευτικής υποστήριξης των νέων τόσο σε εθνικό όσο και σε διακρατικό επίπεδο
 • Η δημοσιοποίηση των ενεργειών του δικτύου, οργάνωση δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης, ενεργοποίηση της τοπικής κοινωνίας και συνεργασία με εθελοντικές ομάδες.
 • Η εκπόνηση προτάσεων για χρηματοδότηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων
 • Η παρέμβαση σε κοινωνικό επίπεδο για θέματα που αφορούν νέους που βρίσκονται σε κίνδυνο
 • Η ανάπτυξη συνεργασιών με άλλα εθνικά και διεθνή δίκτυα

Τα μέλη του δικτύου δεσμεύονται να ενεργούν βάση το σκοπό και τους στόχους του δικτύου.

Μέλη του ΔΙ.Σ.Υ.Ν. είναι: ΑΡΣΙΣ, E.K.K.A., Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, ΚΕΘΕΑ- Στροφή, Παιδικά Χωριά SOS, Τζάννειο Νοσοκομείο, Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων Αθήνας και Πειραιά,Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα, Ίδρυμα Χατζηκώνστα, 18 ΑΝΩ.

Δίκτυο για τα δικαιώματα του παιδιού

Το Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα συμμετέχει στο Δίκτυο για την Παρακολούθηση της Εφαρμογής της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού που επιμελείται και εμψυχώνει ο Συνήγορος του Παιδιού.

Πλαίσιο πρακτικής άσκησης

 • Συνεργασία με τα ΑΤΕΙ Κοινωνικής Εργασίας για την εκπόνηση 3μηνης και 6μηνης πρακτικής άσκησης φοιτητών και φοιτητριών
 • Συνεργασία με το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών για την πρακτική άσκηση των φοιτητών και φοιτητριών στην Οικιακή Οικονομία