Δραστηριότητες

Πρόγραμμα Μαθητριών Ιδρύματος

Τα παιδιά συμμετέχουν σε ποικίλες δραστηριότητες που ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα και στις ικανότητές τους.

  • Εκπαιδευτικές (σωστή οργάνωση μελέτης και ενίσχυση δεξιοτήτων)
  • Αθλητικές
  • Καλλιτεχνικές
  • Πολιτιστικές
  • Κατασκηνωτικά προγράμματα (συμμετοχή των μαθητριών μας σε κατασκηνώσεις με άλλα συνομήλικα παιδιά).
  • Λειτουργία πρότυπου προγράμματος εκπαίδευσης από το 2007 «Πρόγραμμα για το Μέλλον» με σκοπό την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και την καλλιέργεια των δεξιοτήτων των μαθητριών του Ιδρύματος μας σε πολλούς τομείς (περιβαλλοντική εκπαίδευση, αγωγή υγείας, υγιεινή διατροφή, διαπολιτισμική εκπαίδευση, επαγγελματικός προσανατολισμός, θεατρική παιδεία κ.λ.π.).

Στόχοι σχετιζόμενοι με την διαπαιδαγώγηση των μαθητριώντου ιδρύματος

  • Η φροντίδα και η προστασία τους μέσα από την καθημερινή στήριξη και ενίσχυση
  • Η κοινωνικοποίησή τους, μια διαδικασία σημαντική στη διαμόρφωση της προσωπικότητας και των κατευθύνσεων για ενθάρρυνση συμπεριφορών και εμπειριών.
  • Η μετάδοση ηθών, εθίμων και κανόνων

Η μετάδοση δεξιοτήτων και συνηθειών, απαραίτητες για την συμμετοχή του ατόμου στην κοινωνία.