Προγράμματα λειτουργίας

Η λειτουργία του Χατζηκυριάκειου Ιδρύματος περιλαμβάνει 4 προγράμματα:

  • Η πλειοψηφία των παιδιών ανήκει στο πρόγραμμα της Κλειστής Περίθαλψης σύμφωνα με το οποίο τα κορίτσια διαμένουν στους χώρους του Ιδρύματος και επισκέπτονται το οικογενειακό περιβάλλον τα Σαββατοκύριακα, τις σχολικές γιορτές και τις θερινές διακοπές.
  • Το Κέντρο Οικογένειας και Παιδιού (ΚΟΠ) ή Ανοιχτή Περίθαλψη εξυπηρετεί ανήλικά κορίτσια από την ευρύτερη περιοχή του Πειραιά,  τα οποία μετά την λήξη του σχολικού ωραρίου, προσέρχονται στο Ίδρυμα όπου ακολουθούν δραστηριότητες των παιδιών του κλειστού προγράμματος και το βράδυ επιστρέφουν  στο οικογενειακό περιβάλλον.
  • Το πρόγραμμα της Ημιαυτόνομης Διαβίωσης αφορά στην μετάβαση των παιδιών από το πρόγραμμα της Κλειστής Περίθαλψης σε Ανοιχτού τύπου Προστασία, με  επιστροφή στο οικογενειακό περιβάλλον αφού έχουν ενισχυθεί οι οικογενειακοί δεσμοί.  Σ’ αυτό εντάσσονται κορίτσια, τα οποία προέρχονται από την «Κλειστή Περίθαλψη», έχουν όμως επιστρέψει στην οικογένειά τους, διότι έχουν εκλείψει τα προβλήματα που τα ανάγκασαν να ενταχθούν στο Ίδρυμα. Τα παιδιά αυτά μέχρι την ολοκληρωτική και οριστική επανένταξή τους στην οικογένειά τους, υποστηρίζονται και παρακολουθούνται από την Κοινωνική Υπηρεσία του Χατζηκυριακείου.
  • Το πρόγραμμα της Αυτόνομης Διαβίωσης περιλαμβάνει απόφοιτα κορίτσια (άνω των 18 ετών) που υποστηρίζονται και παρακολουθούνται σε τακτική βάση από το Ίδρυμα και τα οποία,  λόγω σπουδών ή κοινωνικών προβλημάτων, διαμένουν εκτός Οικοτροφείου.