Υποχρεωτική Χρήση Μάσκας

Υποχρεωτική Χρήση Μάσκας

Το Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας δια της Μόνιμης Επιτροπής Παρακολούθησης και Εφαρμογής των ληπτέων προστατευτικών μέτρων και της εφαρμογής τους,  σας ενημερώνει ότι από τούδε και στο εξής είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας από όλους τους επισκέπτες που εισέρχονται στις εγκαταστάσεις του για λόγους προστασίας των παιδιών και του προσωπικού.

Είναι αυτονόητο ότι εφαρμόζονται και τα λοιπά προληπτικά μέτρα για την αποτροπή της μόλυνσης από τον κορωνοϊό, ήτοι η φυσική απόσταση 1,5 μέτρου και η υγιεινή των χεριών.