Εκδηλώσεις

03/03/2020

Η Dport Services κοντά στα παιδιά του Χατζηκυριακείου Ιδρύματος

Η DPort από την πρώτη στιγμή έχει σημαντική κοινωνική δράση προσανατολισμένη στην προσφορά προς την κοινωνία.