Η Orientum-Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας προσφέρει σε μαθητές και μαθήτριες του Χατζηκυριάκειου Ιδρύματος από μια εξατομικευμένη συνεδρία επαγγελματικού προσανατολισμού.

Η Orientum-Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας προσφέρει σε μαθητές και μαθήτριες του Χατζηκυριάκειου Ιδρύματος από μια εξατομικευμένη συνεδρία επαγγελματικού προσανατολισμού.

«Η Orientum-Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας στα πλαίσια της ΕΚΕ προσέφερε σε μαθητές και μαθήτριες του Χατζηκυριάκειου Ιδρύματος από μια εξατομικευμένη συνεδρία επαγγελματικού προσανατολισμού. Ο κύριος Σπύρος Μιχαλούλης, σύμβουλος σταδιοδρομίας και συνιδρυτής της Orientum, βοήθησε τους συμβουλευόμενους να ανακαλύψουν τα ταλέντα και τα ενδιαφέροντα τους και πρότεινε τις κατάλληλες επιλογές σπουδών.

Ο στόχος μας, άλλωστε, από την ίδρυση της Orientum είναι να βοηθάμε τους νέους να πάρουν όλα τα απαραίτητα εφόδια και τις γνώσεις, ώστε να χαράξουν την κατάλληλη για αυτούς στρατηγική που θα τους βοηθήσει να πραγματοποιήσουν τα όνειρα και τους στόχους τους.
Το όραμά μας επικεντρώνεται σε έναν στόχο που μοιάζει απλός αλλά παραμένει κάτι εξαιρετικά δύσκολο, ειδικά στη χώρα μας. «Κανένας μαθητής χωρίς τον κατάλληλο επαγγελματικό προσανατολισμό».

«Με την ολοκλήρωση της συνεργασίας μας με την Orientum –Σύμβουλοι σταδιοδρομίας, επιθυμώ να εκφράσω τις θερμές ευχαριστίες μου στην κυρία Δήμητρα Καλλή από το τμήμα συμβουλευτικής σταδιοδρομίας και στον κ. Σπύρο Μιχαλούλη Σύμβουλο Σταδιοδρομίας, Διευθυντή εταιρικής ανάπτυξης και συνιδρυτή της Orientum. Η συνεργασία μας υπήρξε εξαιρετικά γόνιμη, πραγματοποιήθηκε με συνέπεια και ιδιαίτερη ευαισθησία στις ανάγκες των δέκα μαθητριών που συμμετείχαν. Θα ήταν τιμή μας, καθώς η συμβουλευτική ήταν ιδιαίτερα βοηθητική για τις μαθήτριες, η δράση αυτή να συνεχιστεί και μελλοντικά.

Με εκτίμηση

Αναστασία Ευαγγέλου
Ψυχολόγος MSc, Υπεύθυνη Επαγγελματικού Προσανατολισμού
Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας»