Οι άνθρωποί μας

Το Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο και πενταμελή Εφορεία Κυριών, με πενταετή θητεία και μέλη που προσφέρουν άμισθες υπηρεσίες.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο και η Εφορεία Κυριών φροντίζουν από κοινού για την εφαρμογή των γενικών προσανατολισμών και την γενική πολιτική του Ιδρύματος.

Η σημερινή σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εφορείας Κυριών η θητεία των οποίων λήγει το 2028, έχει ως εξής:

Διοικητικό Συμβούλιο

Εφορεία Κυριών

Η ομάδα μας