Οι άνθρωποι του Ιδρύματος

Το Ίδρυμα διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, τα μέλη του οποίου προσφέρουν εθελοντικά,  άμισθες υπηρεσίες.

Αποστολή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η εφαρμογή των γενικών προσανατολισμών και της γενικής πολιτικής του Ιδρύματος. 

Γιώργος Μπακούρης

Αντιπρόεδρος

Γιώργος Νικολαϊδης

Σύμβουλος Ελεγκτής

Γιώργος Σωτηρίου

Σύμβουλος Ταμίας

Ιωάννα Κονδύλη

Μέλος

Αλέξανδρος Νικολαϊδης

Μέλος

Χαράλαμπος Μπουγάς

Μέλος

Η ομάδα μας

Αναστασία Κατσιλιέρη

Διευθύντρια Παιδικής Προστασίας

Γιάννης Μαστροδήμος

Διευθυντής Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Αριάδνη Νικάκη

Σύμβουλος Επικοινωνίας, Δημοσίων Σχέσεων & Εκδηλώσεων

Εύα Καλυμνιού

Προϊσταμένη Κοινωνικής Υπηρεσίας