Ποιοι Είμαστε

003

Το Χατζηκυριάκειο  Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας, με την επίσημη επωνυμία « Ορφανοτροφείο Θηλέων Ιωάννου και Μαριγούς Χατζηκυριακού» είναι ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ σύμφωνα με τον Κώδικα Κοινωφελών Περιουσιών Ν.4182/2013, την υπ’ αρ. 4066/22-12-2010 Βεβαίωση της Δ/νσης Εθνικών Κληροδοτημάτων της Περιφέρειας Αττικής και την Διαθήκη του Ιωάννη Χατζηκυριακού.  

Λειτουργεί με βάση 1) το άρθρο 109 του Συντάγματος 2) τους όρους της Διαθήκης του Ι. Χατζηκυριάκου 3) του Κωδίκελλου και 4) του από 26/12/1896 εγκριθέντος Βασιλικού Διατάγματος. 

Διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο και πενταμελή Εφορεία Κυριών σύμφωνα με τους όρους της Διαθήκης και του Καταστατικού.

Το Χατζηκυριάκειο  Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας, με την επίσημη επωνυμία « Ορφανοτροφείο Θηλέων Ιωάννου και Μαριγούς Χατζηκυριακού» είναι ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ σύμφωνα με τον Κώδικα Κοινωφελών Περιουσιών Ν.4182/2013, την υπ’ αρ. 4066/22-12-2010 Βεβαίωση της Δ/νσης Εθνικών Κληροδοτημάτων της Περιφέρειας Αττικής και την Διαθήκη του Ιωάννη Χατζηκυριακού.  

Λειτουργεί με βάση 1) το άρθρο 109 του Συντάγματος 2) τους όρους της Διαθήκης του Ι. Χατζηκυριάκου 3) του Κωδίκελλου και 4) του από 26/12/1896 εγκριθέντος Βασιλικού Διατάγματος. 

Διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο και πενταμελή Εφορεία Κυριών σύμφωνα με τους όρους της Διαθήκης και του Καταστατικού.

Σκοπός του Ιδρύματος σύμφωνα με την βούληση του διαθέτη έτσι όπως αυτή εκφράστηκε –διατυπώθηκε στο άρθρο 3 του ισχύοντος Καταστατικού, είναι:   «η εν αυτώ  περίθαλψις ορφανών και απόρων κοριτσιών, η εκπαίδευσις αυτών ,η διδασκαλία και εκμάθησις βιοποριστικής τέχνης και η δια γάμου αποκατάστασις αυτών».

 

Από την ίδρυση του το ίδρυμα συνεισφέρει τα μέγιστα στο μεγάλωμα, την επαγγελματική και οικογενειακή αποκατάσταση κοριτσιών του με βάση τις σύγχρονες ψυχοκοινωνικές και παιδαγωγικές αντιλήψεις.

 

Για την υλοποίηση του σκοπού, όπως περιγράφεται πιο πάνω αλλά και κατ’ εφαρμογή των άρθρων 77 – 87  του Καταστατικού και των όρων της Διαθήκης και του Κωδίκελου, το «Χατζηκυριάκειο»:

 

Υλοποιεί το πρόγραμμα ΟΛΙΣΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ και :

 

Α) Φιλοξενεί:

 

1ο  : Κορίτσια ορφανά και άπορα, ως ΥΠΟΤΡΟΦΑ κατόπιν αιτήματος του έχοντος την κηδεμονία του παιδιού καθώς και την γονική μέριμνα που εισάγονται αποκλειστικά από την ηλικία της υποχρεωτικής εκπαίδευσης( όπως αυτή καθορίζεται από την πολιτεία ) και μέχρι το 10ο έτος και τα οποία δύνανται να παραμείνουν φιλοξενούμενα  μέχρι συμπληρώσεως του 22ου έτους της ηλικίας τους.

 

2ο : Κορίτσια ορφανά ή μη ορφανά  ως ΟΙΚΟΤΡΟΦΑ  «τα οποία συντηρούνται   δαπάναις της Κυβερνήσεως, Δήμου ή ιδιώτου συγγενή τους»   σε ποσοστό 1/5 της δύναμης των Υποτρόφων σύμφωνα με τους όρους της Διαθήκης και του άρθρου 75 του Καταστατικού.

 

Στα πλαίσια της 2ης περίπτωσης εντάσσεται και η φιλοξενία κοριτσιών κατόπιν προσωρινής εισαγγελικής εντολής ή δικαστικής απόφασης, τηρουμένων των προϋποθέσεων που τίθενται από την Διαθήκη και το άρθρο 75 του Καταστατικού.  

Το «Χατζηκυριάκειο»  έχει βασικό μέλημα την φροντίδα κάθε παιδιού που αναλαμβάνει, εις τρόπον ώστε να πετύχει την ομαλή και υγιή ανάπτυξή του.

 

 Παρέχει :

 

   • υπηρεσίες καθημερινής διαβίωσης (στέγη, φαγητό, ένδυση-υπόδηση- ιατροφαρμακευτική φροντίδα, εμβολιασμούς)
   • υπηρεσίες εκπαίδευσης-ψυχαγωγίας (φροντιστηριακή υποστήριξη, ενισχυτική διδασκαλία, συμπεριληπτική εκπαίδευση, επαγγελματικό προσανατολισμό, πτυχία ξένων γλωσσών, αθλητικές, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές  δραστηριότητες) 
   • κοινωνικές υπηρεσίες και ψυχολογική υποστήριξη
   • συμμετοχή σε κατασκηνώσεις

 

Β) στο Πρόγραμμα «Υποστήριξη Σπουδών»

 

Παρέχει:

 

   • οικονομική βοήθεια (επίδομα διαβίωσης) στις μαθήτριές του που συνεχίζουν τις σπουδές τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ( ΑΕΙ, ΑΤΕΙ και ΙΕΚ).
   • Καταβάλλει επίσης το ενοίκιο για όσο χρόνο διαρκούν οι σπουδές για τις φοιτήτριες που σπουδάζουν εκτός Αθηνών και δεν έχει εξασφαλιστεί η διαμονή σε φοιτητικές εστίες, για όσο χρόνο διαρκούν οι σπουδές τους.

 

Γ) Προσφέρει Γαμήλιο επίδομα, σε οποιαδήποτε ηλικία τελεστεί ο γάμος.

 

Το Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας ΣΤΟΧΕΥΕΙ στην δημιουργία εκείνων των συνθηκών που διασφαλίζουν την κάλυψη των φυσικών, νοητικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών του παιδιού, παρέχοντας την ευκαιρία της ανάπτυξης των δυνατοτήτων του που θα οδηγήσουν σε μια υπεύθυνη, ανεξάρτητη και ισότιμη ενήλικη ζωή.

Η πορεία του παιδιού στο «Χατζηκυριάκειο» είναι εξελικτική και σ’ αυτό στοχεύουν όλες οι παρεμβάσεις.

Εδώ, το παιδί συγκροτεί την ταυτότητά του, εκφράζει τα συναισθήματά του μέσα σε ένα ασφαλές περιβάλλον, θέτει στόχους.

 

 

Η Διοίκηση του Ιδρύματος τα τελευταία χρόνια  συνεχίζει την προσπάθεια προς επίτευξη της εγκρίσεως από το αρμόδιο Δικαστήριο (Εφετείο Αθηνών) της διεύρυνσης του σκοπού του Ιδρύματος ως προς  τα ωφελούμενα άτομα συμπεριλαμβανομένων και των σύγχρονων μορφών Παιδικής Προστασίας όπως αυτές καθορίζονται από την Πολιτεία (ημερήσια φροντίδα, κέντρο οικογένειας και παιδιού κ.α.) 

 

ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ

ΤΟ «ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ» Ίδρυμα Παιδικής Φροντίδας είναι Κληροδότημα του Ιωάννη και της Μαριγώς Χατζηκυριακού.
Είναι ένας φορέας που ιδρύθηκε 
και λειτουργεί αδιάλειπτα από το 1904, και συνεισφέρει τα μέγιστα στο μεγάλωμα, την επαγγελματική και οικογενειακή αποκατάσταση κοριτσιών που έχουν ανάγκη, ηλικίας από 6 χρονών, με βάση τις σύγχρονες ψυχοκοινωνικές και παιδαγωγικές αντιλήψεις. 

Προσπαθούμε διαρκώς να συμβάλουμε στην ανάπτυξη μίας κοινωνίας ίσων ευκαιριών που πορεύεται βάση της ενσυναίσθησης και της αγάπης για τον συνάνθρωπο.

Κύριο μέλημα του «Χατζηκυριάκειου» είναι να παρέχει ολιστική φροντίδα στα κορίτσια του, υπό την έννοια ότι αυτή έχει συνέχεια και διάρκεια και καταλαμβάνει τις  πτυχές της προσωπικότητάς τους καθώς και τις ανάγκες των κοριτσιών του.

 

Το όραμα

Όραμά μας είναι κάθε παιδί να έχει την ευκαιρία να εξελιχθεί σε αυτόνομο μέλος της κοινωνίας, σ’ ένα περιβάλλον που το υποστηρίζει και το εμπνέει, έχοντας την ευκαιρία να εξελιχθεί σε αυτοδύναμο, υγιές και χρήσιμο μέλος της κοινωνίας. 

Με διαφάνεια, λογοδοσία και ευαισθησία το Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα και δράσεις προς όφελος των ωφελούμενων κοριτσιών.

Τα κορίτσια του Χατζηκυριάκειου αγκαλιά στο προαύλιο
Η αποστολή

Η αποστολή μας είναι η δημιουργία ενός περιβάλλοντος ίσων ευκαιριών και ευημέριας για τα παιδιά μας.

Εργαζόμαστε μαζί με το κάθε κορίτσι και την οικογένειά του διασφαλίζοντας ότι η εκπαίδευση, η δημιουργικότητα, η χρήση τεχνολογίας και γνώσης, μπορεί να ανοίξει έναν κόσμο ευκαιριών για τα παιδιά και να βοηθήσει στην ανάπτυξη της αυτοεκτίμησής τους ώστε να μετατρέψουν τις ευκαιρίες σε πραγματικότητα.

Χωροταξική Οριοθέτηση Ιδρύματος

To Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας βρίσκεται στο Οικοδομικό τετράγωνο Κλεισόβης, Λεωφόρου Χατζηκυριακού, Μαρίας Χατζηκυριακού και Οικονόμου στον Πειραιά σε μια έκταση 15 στρεμμάτων. Το Οίκημα έχει ανακηρυχθεί από το 1991 ως Έργο Τέχνης από το Υπουργείο Πολιτισμού.

Το Κτήριο και ο περιβάλλων χώρος έχουν ανακηρυχθεί ως “Ιστορικό διατηρητέο μνημείο” και δεν επιδέχονται παρεμβάσεων.

Το νεοκλασικό κτίριο με είσοδο επί της οδού Κλεισόβης 18 δεσπόζει στην είσοδο του πρώτου λιμανιού της χώρας δίνοντας το όνομα του στην συνοικία, που εκτείνεται στα νοτιοανατολικά της πόλης καλύπτοντας όλο το βορειοδυτικό άκρο της Πειραϊκής Χερσονήσου.

Στο οικόπεδο βρίσκονται:

Βραβεύσεις

Η πολύτιμη και πολύχρονη κοινωνική προσφορά του Χατζηκυριακείου Ιδρύματος έχει αναγνωριστεί και βραβευθεί από τους:

Ακαδημία
Αθηνών

Πειραϊκός
Σύνδεσμος

Πειραϊκή
Λέσχη

Ροταριανός Όμιλος Γλυφάδας

Ροταριανός Όμιλος Πειραιά

SUPERBRANDS
GREECE

Ναυτικός Όμιλος
Ελλάδος

Όμιλος
ΖΟΝΤΑ Πειραιά

Diversity
& Inclusion Awards

Ομοσπονδία
PALSO