Χωροταξική Οριοθέτηση Ιδρύματος

To Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας βρίσκεται στο Οικοδομικό τετράγωνο Κλεισόβης, Λεωφόρο Χατζηκυριακού, Μαρίας Χατζηκυριακού και Οικονόμου στον Πειραιά σε μια έκταση 15 στρεμμάτων. Το Οίκημα και ο περιβάλλον χώρος έχουν οριστεί ως Μνημείο και δεν επιδέχονται παρεμβάσεων.

Το νεοκλασικό κτίριο με είσοδο επί της οδού Κλεισόβης 18 δεσπόζει στην είσοδο του πρώτου λιμανιού της χώρας δίνοντας το όνομα του στην συνοικία, που εκτείνεται στα νοτιοανατολικά της πόλης καλύπτοντας όλο το βορειοδυτικό άκρο της Πειραϊκής Χερσονήσου.

Στο οικόπεδο βρίσκεται: