Προγράμματα

Παρέχουμε εκπαίδευση, στέγαση, διατροφή, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, φροντίδα και υποστήριξη σε ευάλωτα κορίτσια που έχουν ανάγκη.

Χάρη στην υποστήριξη των φίλων μας καταφέρνουμε κάθε χρόνο να στηρίζουμε ουσιαστικά και αποτελεσματικά πάνω από 100 κορίτσια και τις οικογένειές τους.

Πραγματοποιούμε εξατομικευμένο σχέδιο δράσης για κάθε παιδί από εξειδικευμένους επιστήμονες, στοχεύουμε στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών, παρέχουμε ψυχολογική υποστήριξη και συμβουλευτική, επαγγελματικό προσανατολισμό, μελέτη μαθημάτων, ξένες γλώσσες, δράσεις για την υγεία, υπηρεσίες διαβίωσης, ψυχαγωγία, αθλητικές δραστηριότητες και πολλά άλλα, που όλα μαζί συνθέτουν τη φροντίδα προς τα κορίτσια που συμμετέχουν στα προγράμματα λειτουργίας του Ιδρύματος.

Με επίκεντρο την φροντίδα χιλιάδων παιδιών που έχουν περάσει απ’ το κατώφλι του όλα αυτά τα χρόνια, το Ίδρυμα, διαχειριζόμενο πόρους τρίτων για τις ανάγκες του σκοπού του, δρα ταυτόχρονα και ως καταλύτης για την δημιουργία μιας διευρυμένης κουλτούρας προσφοράς στην κοινωνία.

Ο νόμος για την Αναδοχή και Υιοθεσία που τέθηκε πρόσφατα σε εφαρμογή, τακτοποίησε μια εκκρεμότητα πολλών χρόνων και δίνει την δυνατότητα σε φορείς όπως το Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα να αυξήσουν το κοινωνικό τους αποτύπωμα και να καλύψουν περισσότερες ανάγκες παιδιών και οικογενειών

Οι τέσσερις βασικοί τομείς που εστιάζουμε είναι :

Ψυχική Υγεία

Παρακολούθηση από βιολογικής, ψυχιατρικής – ψυχολογικής και ιατρικής κατάστασης των παιδιών.

07-xatzikiriakio-child-care-institution-graphdays-ariapr
08-xatzikiriakio-child-care-institution-graphdays-ariapr

Εκπαίδευση

Φοίτηση των παιδιών στη πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια αλλά και τριτοβάθμια εκπαίδευση για να αναπτύξουν τις κατάλληλες κοινωνικές, γλωσσικές, επαγγελματικές και μαθησιακές δεξιότητες.

Νομική υποστήριξη

Όλα τα παιδιά μας λαμβάνουν ολοκληρωμένη νομική υποστήριξης.

09-xatzikiriakio-child-care-institution-graphdays-ariapr
10-xatzikiriakio-child-care-institution-graphdays-ariapr

Δεξιότητες & Κοινωνικοποίηση

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων και η κοινωνικοποίηση τους είναι ο πρωταρχικός στόχος των παιδαγωγών μας για να λάβουν τις κατάλληλες βάσεις και το υπόβαθρο για την πιο άμεση ένταξη τους στο κοινωνικό σύνολο.

Προγράμματα λειτουργίας

Η λειτουργία του Χατζηκυριάκειου Ιδρύματος περιλαμβάνει 4 προγράμματα:

Πρόγραμμα Κλειστής Περίθαλψης

Η πλειοψηφία των παιδιών ανήκει στο πρόγραμμα της Κλειστής Περίθαλψης σύμφωνα με το οποίο τα κορίτσια διαμένουν στους χώρους του Ιδρύματος και επισκέπτονται το οικογενειακό περιβάλλον τα Σαββατοκύριακα, τις σχολικές γιορτές και τις θερινές διακοπές

Κέντρο Οικογένειας και Παιδιού (ΚΟΠ) ή Ανοιχτή Περίθαλψη

Το Κέντρο Οικογένειας και Παιδιού (ΚΟΠ) ή Ανοιχτή Περίθαλψη εξυπηρετεί ανήλικά κορίτσια από την ευρύτερη περιοχή του Πειραιά,  τα οποία μετά την λήξη του σχολικού ωραρίου, προσέρχονται στο Ίδρυμα όπου ακολουθούν δραστηριότητες των παιδιών του κλειστού προγράμματος και το βράδυ επιστρέφουν  στο οικογενειακό περιβάλλον.

Πρόγραμμα της Ημιαυτόνομης Διαβίωσης

Το πρόγραμμα της Ημιαυτόνομης Διαβίωσης αφορά στην μετάβαση των παιδιών από το πρόγραμμα της Κλειστής Περίθαλψης σε Ανοιχτού τύπου Προστασία, με  επιστροφή στο οικογενειακό περιβάλλον αφού έχουν ενισχυθεί οι οικογενειακοί δεσμοί.  Σ’ αυτό εντάσσονται κορίτσια, τα οποία προέρχονται από την «Κλειστή Περίθαλψη», έχουν όμως επιστρέψει στην οικογένειά τους, διότι έχουν εκλείψει τα προβλήματα που τα ανάγκασαν να ενταχθούν στο Ίδρυμα. Τα παιδιά αυτά μέχρι την ολοκληρωτική και οριστική επανένταξή τους στην οικογένειά τους, υποστηρίζονται και παρακολουθούνται από την Κοινωνική Υπηρεσία του Χατζηκυριακείου.

Πρόγραμμα της Αυτόνομης Διαβίωσης

Το πρόγραμμα της Αυτόνομης Διαβίωσης περιλαμβάνει απόφοιτα κορίτσια (άνω των 18 ετών) που υποστηρίζονται και παρακολουθούνται σε τακτική βάση από το Ίδρυμα και τα οποία,  λόγω σπουδών ή κοινωνικών προβλημάτων, διαμένουν εκτός Οικοτροφείου.