Το Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας έλαβε από το Ιδρυτή του μια αρκετά μεγάλη ακίνητη περιουσία και ένα καταπίστευμα. Τα ακίνητα βάση καταστατικού δεν μπορούν να πουληθούν ή να δεσμευτούν ως εχέγγυα για τυχόν δανεισμό. Παρά τα 130 και πλέον χρόνια λειτουργία του το Ίδρυμα έχει καταφέρει να διατηρήσει την περιουσία του, λόγω της στήριξης και των χορηγιών που λαμβάνει όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι βάση καταστατικού του το Χατζηκυριάκειο έχει μεγάλη ιστορία αλλά και μέλλον όσο έχει την δυνατότητα να αυτοσυντηρείται.   

Η στήριξη σας λοιπόν σημαντική για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να προσφέρουμε.

Ιδιώτες

Αν είστε ιδιώτης μπορείτε εύκολα να συνεισφέρετε:

Κατάθεση χρηματικής δωρεά

Χρηματική δωρεά στο χώρο του Ιδρύματος 24/7

Αποστολή χρημάτων με ταχυδρομική επιταγή

Εις μνήμη

Δωρεά σε είδος

Είδη τροφίμων, καθαριότητας και προσωπικής υγιεινής

Παπούτσια μόνο καινούρια

Λογοτεχνικά βιβλία και παραμύθια

Παιχνίδια, αθλητικά είδη, κ.α.

Ενίσχυση του προγράμματος Αυτόνομης Διαβίωσης

Ανάληψη εκπαιδευτικών δαπανών ενός ή περισσότερων κοριτσιών μας (φροντιστήρια, ξένες γλώσσες, σπουδές, σχολικά είδη, ηλεκτρονικό εξοπλισμό για διαδικτυακή μάθηση κ.α.)

Συνεισφορά σε εμβολιασμούς, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

Δωρεά κληροδοτήματος

Επιχειρήσεις

Οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί αποτελούν οντότητες οι οποίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με το κοινωνικό σύνολο μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται, επηρεάζοντας και επηρεαζόμενες από τα δεδομένα της εποχής και του χώρου δράσης τους.

Αναγνωρίζοντας την ευθύνη που τους αναλογεί, απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον εμπλέκονται σε ενέργειες που αποσκοπούν στην συμβολή  κοινωνικών ζητημάτων με σεβασμό στις αρχές και τις αξίες που χαρακτηρίζουν τον πολιτισμό μας.

Οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί είναι αυτοί που έχουν την δύναμη να προφέρουν σημαντικά και το αποτύπωμά τους να είναι εμφανές. Για την επίτευξή των στόχων μας καλούμε όλες τις εταιρείες να συμβάλουν με τον τρόπο και την δυναμική τους βάση της εταιρικής τους υπευθυνότητας και ταυτότητας.

Τρόποι εμπλοκής:

Χρηματοδότηση Δράσεων / Αναγκών με απευθείας δωρεά

Κάλυψη αναγκών σε είδος & υπηρεσίες

Δωρεά προϊόντων για την διάθεση τους στα 2 bazar που πραγματοποιούμε

Προϊοντική ενέργεια συνδέοντας τα προϊόντα τους με το όνομα του Ιδρύματος

Συμμετοχή σε δράσεις και εκδηλώσεις μας

Φιλοξενία κερματοσυλλέκτη σε καταστήματα ή επιχειρήσεις ή κοινωνικές εκδηλώσεις

Διενέργεια εθελοντικής δράσης

Οργάνωση για λογαριασμό μας συναυλιών, Αθλητικών εκδηλώσεων  υπέρ των σκοπών του Ιδρύματος

Ανταποδοτικά Οφέλη