Το Τεκτονικό Ίδρυμα και τα μέλη της Τεκτονικής Στοάς Giuseppe Garibaldi στηρίζουν το Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα.

Το Τεκτονικό Ίδρυμα και τα μέλη της Τεκτονικής Στοάς Giuseppe Garibaldi στηρίζουν το Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα.

“Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χατζηκυριακείου Ιδρύματος ευχαριστεί θερμά το Τεκτονικό Ίδρυμα και τα μέλη της Τεκτονικής Στοάς Giuseppe Garibaldi για την ευγενική χειρονομία της δωρεάς τους στις μαθήτριες του Ιδρύματος για την κάλυψη αναγκών σε είδη προσωπικής υγιεινής”