χορηγια

26/06/2020

Χορηγία τετραδίων από την LABEL στο Χατζηκυριάκειο

Ευχαριστούμε την εταιρεία LABEL για την προσφορά 1.500 τετραδίων για την κάλυψη των σχολικών αναγκών των μαθητριών του Ιδρύματός μας.